16 września 2016

Polityka 8.2

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dotacje na innowacje.
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej w firmie TRANSPARENT DATA Sp. z o.o.
Numer umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.08.02.00-30-120/14-00
Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.12.2015
Tytuł projektu: „Budowa biznesowego oprogramowania Business Reputation Engine (BRE)”.
Dotacja z Programu Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, w tym opracowanie koncepcji wizerunku firmy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytania ofertowe

Przydatne linki :

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość