16 września 2016

Zapytania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG/2014

Poznań, 08.08.2014

Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa systemu B2B, obejmującego zdefiniowane procesy biznesowe. Szczegóły zamówienia dostępne są tutaj, a wzór oferty dostępny jest tutaj.

Termin składania ofert upływa 18.08.2014 o godzinie 9:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość