Case study 1

Dostawca oprogramowania B2B

Problem biznesowy: przyspieszyć proces rejestracyjny swoich Klientów i sprawić, że pozyskane dane nie staną się nieaktualne w trakcie długoletniej współpracy Rozwiązanie: w momencie rejestracji Klient wpisuje jedynie NIP, a pozostałe dane rejestrowe, takie jak dane adresowe, KRS czy REGON uzupełniają się automatycznie z naszej bazy w CRM dostawcy. Nasza baza informacji gospodarczej jest nieprzerwanie aktualna, jako że zaciągamy informacje rejestrowe z publicznych źródeł w czasie rzeczywistym - to, co widzi Klient w swoim systemie wewnętrznym jest zatem zawsze zgodne ze stanem rejestrów publicznych. Klient nie musi więc poprawiać danych o przedsiębiorstwach, martwić się o błędnie wpisane ręcznie nazwy czy sprawdzać zgodności swojej bazy z najświeższym stanem rejestrowym. Dzięki stałemu podpięciu API, system naszego Klienta wyświetla najbardziej aktualne dane.

Case study 2

Samorządowa jednostka organizacyjna

Problem biznesowy: usprawnienie kontroli prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, sprawienie że każda zmiana zostanie od razu zauważona bez konieczności codziennego, ręcznego sprawdzania KRS Rozwiązanie: dzięki podpięciu systemu wewnętrznego Klienta do naszej bazy danych gospodarczych, pracownicy działu kontrolingu zyskali dostęp nie tylko do pełnych raportów handlowych o każdej ze spółek, ale i otrzymują alerty za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w danych monitorowanych spółek. Dzięki funkcji wyszukiwarki powiązań między spółkami oraz przedsiębiorcami, są również w stanie szybko i sprawnie zweryfikować zaangażowanie kluczowych osób w podmioty konkurencyjne i inne spółki, a nawet prześledzić ich historię aktywności pod kątem ryzyka konfliktu interesów.

Case study 3

Korporacja z branży budowlanej

Problem biznesowy: podnieść bezpieczeństwo przetargów i zakupów Rozwiązanie: zaprojektowaliśmy interfejs pozwalający nie tylko na monitoring biorących udział w przetargach przedsiębiorstw oraz ich rzeczywistych udziałowców pod kątem działalności w niewiarygodnych firmach, ale i weryfikację własnych pracowników - ich zaangażowanie w podmioty konkurencyjne i dwuznaczne. W ten sposób Klient łatwo może wykryć potencjalny konflikt interesów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość