Case study 1

Firma consultingowa

Problem biznesowy:  brak możliwości zdobycia leadów, czyli danych firm, które pozyskały dotąd minimum 3 dotacje unijne, ale suma wszystkich ich dotacji nie przekroczyła 100 tys. zł Rozwiązanie: raz na kwartał przygotowujemy i przesyłamy naszemu Klientowi bazę danych firm z Polski, które spełniają kryteria zdefiniowane przez Klienta. Dedykowana baza składa się z takich rekordów jak: nazwa firmy, adres kontaktowy, imię i nazwisko osoby decyzyjnej, telefon kontaktowy, informacja o ilości pozyskanych dotacji, ich wysokości oraz dacie ich przyznania.

Case study 2

Dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych

Problem biznesowy: niska efektywność Działu Sprzedaży dla Firm, wynikająca z posiadania przedawnionej, zanieczyszczonej i fragmentami niepełnej bazy danych B2B Rozwiązanie: Klient przesyła nam swoją bazę w formacie xls, a my rozpoczynamy proces higieny danych. Usuwamy duplikaty. Weryfikujemy aktualność zawartych w niej informacji i w przypadku przedawnienia, nadpisujemy rekordy. Uzupełniamy również puste pola kolumn NIP, telefonów i adresów. Dodatkowo wzbogacamy bazę danych gospodarczych o poziom zatrudnienia i przychodów finansowych, dzięki czemu Sprzedawcy mogę adresować inne oferty do małych firm, a inne do dużych.

Case study 3

Firma księgowa

Problem biznesowy: duża konkurencja w regionie utrudniająca dotarcie do nowych Klientów, a tym samym rozwój firmy Rozwiązanie: regularnie tworzymy i przesyłamy Klientowi bazy danych z informacjami o nowo powstałych w regionie firmach. Oprócz konkretnych kontaktów teleadresowych w bazie znajduje się również informacja o dacie założenia przedsiębiorstwa, wiodącym zakresie działalności, osobach kluczowych oraz powiązaniach z innymi firmami. Dzięki temu Klient może dotrzeć jako pierwszy do potencjalnych zainteresowanych wyprzedzając działania konkurencji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość