Case study 1

Firma z branży wycen finansowych

Problem biznesowy: potrzeba przyspieszenia wewnętrznych procesów poprzez spersonalizowaną formę raportów handlowych Rozwiązanie: w odpowiedzi na oczekiwania Klienta, skróciliśmy standardową formę raportów oceny ryzyka tylko do wykorzystywanych przez pracowników Klienta trzech pól informujących o wysokości zadłużenia, zarządzie i danych teleadresowych oraz dodaliśmy dwa ekskluzywne rekordy oceny agencji ratingowej oraz notyfikacji o spłatach kredytów. Tym sposobem przygotowane przez nas informacje gospodarcze uzupełniły lukę w posiadanych już przez Klienta informacjach.

Case study 2

Międzynarodowa firma audytorsko-doradcza

Problem biznesowy: brak szybkiego dostępu do kompletnych danych, by skutecznie wyceniać aktywa funduszy oraz przez wzgląd na międzynarodową kadrę, potrzeba otrzymywania raportów handlowych w języku angielskim Rozwiązanie: standardowe raporty handlowe wzbogaciliśmy o oryginały odpisów oraz dodatkowe informacje o przetargach. Treść raportów handlowych automatycznie przetłumaczona została na język angielski.

Case study 3

Importer z branży FMCG

Problem biznesowy: zapewnienie sobie bezpieczeństwa podatkowego poprzez spełnienie wymogu należytej staranności przy wyborze nowego Kontrahenta z Wielkiej Brytanii Rozwiązanie: na szczególne zamówienie zagregowaliśmy konieczne dane gospodarcze o Kontrahencie z zagranicy, a przetworzone informacje o przedsiębiorcy dostarczyliśmy zarówno w angielskiej jak i polskiej wersji raportu handlowych, tak by Klient nie musiał obawiać się odmówienia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość