Case study 1

Hurtownia wyrobów stalowych

Problem biznesowy: wysoki procent błędnie udokumentowanych transakcji obrotu towarami wrażliwymi, które są ustawowo objęte procedurą odwrotnego obciążenia w VAT Rozwiązanie: za pomocą dedykowanego API zintegrowanego z systemem księgowym Klienta, automatycznie uzupełniamy informację o statusie VAT jego Kontrahentów. W ten sposób, dokumentacja transakcji o odpowiednie zdjęcia z rejestrów oraz ustalanie, która ze stron jest w danej sytuacji zobowiązana do rozliczenia podatku VAT, odbywa się w tempie ekspresowym, bez miejsca na manualne błędy. Dzięki temu, 100% wystawianych przez firmę faktur, odbywa się obecnie w zgodzie z przepisami.

Case study 2

Eksporter produktów FMCG

Problem biznesowy: brak możliwości szybkiego sprawdzania kontrahentów polskich i europejskich, by skutecznie zagwarantować bezpieczeństwo transakcji i móc korzystać z ulgi na złe długi Rozwiązanie: na bieżąco weryfikujemy przesyłane nam pliki z danymi kontrahentów, zwracając potrzebne przedsiębiorstwu dane o statusach VAT krajowych i europejskich. Jednocześnie w przeddzień składania deklaracji podatkowej, w której nasz Klient dokonuje korekty uwzględniającej ulgę na złe długi, ekspresowo weryfikujemy nawet bardzo duże ilości firm, gwarantując odzyskanie kwoty podatku.

Case study 3

Instytucja finansowa

Problem biznesowy: potrzeba przyspieszenia procesów regularnej weryfikacji VAT Klientów biznesowych Rozwiązanie: Klient dostarczył nam określoną bazę numerów VAT, a my prowadzimy dla niego ich stały monitoring. W ten sposób, w regularnych odstępach czasu, jest on automatycznie informowany o wszelkich zmianach w statusach kontrahentów, a w ramach potwierdzenia działań, otrzymuje od nas zrzuty ekranów ze stron rejestrowych krajowego VAT oraz europejskiego VIES.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą Przyszłość