API Upadłości konsumenckie

Informacje z Monitora Sądowego i Gospodarczego MSiG

API Upadłości konsumenckie Transparent Data sprawia, że już następnego dnia - bez wysiłku i manualnej pracy swoich pracowników - dowiesz się, że Twój kontrahent ogłosił upadłość konsumencką w MSiG lub zweryfikujesz czy potencjalny klient już ją posiada. Dzięki tym informacjom Twoja organizacja od razu będzie mogła podjąć odpowiednie kroki w celu zmiany w umowie. Zautomatyzuj proces monitorowania osób w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i zaoszczędź czas swojego działu.

W ramach API Upadłości konsumenckie z MSiG Twoja organizacja zyska monitoring i treści ogłoszeń

Przygotowane przez nas API Upadłości konsumenckie dostarcza informacje zgodne z aktualną bazą ogłoszeń o upadłości konsumenckich Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG). To nowoczesne rozwiązanie dla działów oceny ryzyka pozwala być na bieżąco z ogłoszonymi upadłościami konsumenckimi w Polsce i uniknąć nawiązania współpracy z osobą niewypłacalną. MSiG wydawany jest w każdy dzień roboczy w formie pisma w formacie PDF. Nasze API parsuje treść tych wydań, zwracając informacje o upadłości konsumenckiej w przyjaznym przetwarzaniu formacie JSON.

W ramach API Upadłości konsumenckie Twoja organizacja zyska:

 • Automatyczny monitoring upadłości konsumenckich w MSiG, służący do śledzenia czy Klient stał się niewypłacalny
 • Możliwość weryfikacji obecnych lub potencjalnych Klientów pod kątem posiadania już ogłoszonej w MSiG upadłości konsumenckiej (tj. automatyczne przeszukanie wszystkich wydań MSiG’u pod kątem upadłości osoby fizycznej i w przypadku znalezienia wyniku, pobranie treści wpisu)

Jakie dane z MSiG zwraca API Upadłości konsumenckie Transparent Data?

API Upadłości konsumenckie umożliwia pobranie treści upadłości konsumenckiej z Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) w formacie JSON. Pośród tych danych znajdziesz oryginalne treści ogłoszeń MSiG, zawierające takie dane jak:

 • Sygnatury i sekcje prawne upadłości konsumenckiej
 • Informację o właściwości sądu
 • Imię i nazwisko oraz kontakt do syndyka masy upadłościowej
 • Dane Sędziego Komisarza SSR
 • Wezwanie dla wierzycieli upadłego

Upadłość konsumencka może zostać wyszukana w MSiG na 3 sposoby

Jako użytkownik API Upadłości konsumenckie możesz wyszukiwać osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, po 3 różnych parametrach:

 • Numerze PESEL
 • Numerze KRS
 • Wyszukiwaniu danych (np. imienia i nazwiska) w pełnej treści ogłoszenia MSiG.

Jak działa monitoring upadłości konsumenckiej?

Założenie nowego monitoringu upadłości konsumenckiej w MSiG nie jest skomplikowane:

 • Użytkownik dodaje listę numerów PESEL, aby utworzyć nowy monitoring
 • Wybiera tryb przysyłania powiadomień o upadłościach konsumenckich - dzienny lub po każdej zmianie w MSiG
 • Podaje adres e-mail, na który mają być przysyłane powiadomienia o zmianie dotyczącej monitorowanych podmiotów
 • W ramach usługi można stworzyć dowolną liczbę list monitorowanych osób.

Jeżeli dany numer PESEL pojawi się w spisie ogłoszeń o upadłości konsumenckich w MSiG, to system Transparent Data wyśle na wskazany adres e-mail powiadomienie, które będzie zawierało pełną treść oryginalnego wpisu upadłości konsumenckiej w MSiG.

Nasza baza upadłości konsumenckich jest aktualizowana każdego następnego dnia roboczego po publikacji wpisu przez MSiG. Zapewnia więc 100% aktualność danych, tak potrzebną działom ryzyka.

Decydując się na API monitorujące MSiG, bezwysiłkowo dowiesz się o każdej upadłości konsumenckiej, nowej i historycznej

Dziennie w MSiG pojawia się nawet kilkadziesiąt nowych ogłoszeń upadłości konsumenckich. Do tego dochodzi 100 tys.+ rekordów, które już ogłosił Monitor Sądowy i Gospodarczy w swych wydaniach PDF. Manualna weryfikacja upadłości konsumenckich w MSiG jest zatem sporym problemem.

API Upadłości konsumenckie umożliwia użytkownikowi dodanie przez API listy osób, które będą na bieżąco sprawdzane pod kątem ogłoszonej upadłości konsumenckiej. Opracowany przez Transparent Data specjalistyczny algorytm przeszuka treść każdego nowego i historycznego pisma MSiG i wyśle użytkownikowi powiadomienie, gdy konsument zostanie odszukany na liście upadłości konsumenckich.

Co zyskasz automatyzując proces z API Upadłości konsumenckie?

 • Dostęp do aktualnych i historycznych danych o setkach tysięcy osób prywatnych wprost z MSiG
 • Dokładną kontrolę portfela kontrahentów bez ryzyka ludzkich przeoczeń
 • Przyspieszenie reakcji Twojej organizacji na kłopoty Klientów

Wypróbuj API Upadłości konsumenckie od Transparent Data

API Upadłości konsumenckie przyspiesza procesy weryfikacji klientów pod kątem ogłoszonej w MSiG upadłości konsumenckiej. Odciąża działy compliance KYC KYB w codziennej pracy oraz pozwala poprawnie i szybko zweryfikować konsumenta, który ogłosił upadłość. API Upadłości konsumenckie do doskonałe narzędzie wspomagające kontrolę portfela. Spraw, aby Monitor Sądowy i Gospodarczy codziennie był weryfikowany przez precyzyjny algorytm, a nie Twoich pracowników.

Brak wiedzy o tym, że konsument ogłosił upadłość konsumencką w MSiG, może odbić się negatywnie na firmie