Case Study Sprawozdania Finansowe

Dane dla GS1 Polska

GS1 Polska stanęło przed wyzwaniem weryfikacji aktualnych przychodów kilkunastu tysięcy swoich kontrahentów B2B. Wiarygodnym źródłem danych w takim przypadku są sprawozdania finansowe z bazy eKRS, niemniej manualne sprawdzenie, pobranie i odszukanie potrzebnych informacji zajęłoby około 1250 godzin, zakładając realnie, że czas poświęcony na weryfikację pojedynczej firmy to 5 minut.

Transparent Data - Case Study Sprawozdania finansowe GS1 Polska.pdf