API Sprawozdania finansowe

Aktualizowane w sposób ciągły dokumenty finansowe z eKRS

Zyskaj dostęp do stworzonego dla biznesu API Sprawozdania finansowe, a wszystkie znajdujące się w KRS dokumenty finansowe będą zawsze w pełni dostępne dla Twoich działów oceny ryzyka, KYC KYB compliance czy controllingu. Jest to w pełni bezpieczny dostęp do danych finansowych firm z Polski, który działa nawet gdy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) ma czasowe przerwy w działaniu lub nie zwraca wyników tak szybko jak powinien.

API Sprawozdania finansowe - agregowane z elektronicznego KRS dokumenty finansowe w Twoim systemie CRM/ERP

Sprawozdania finansowe firm, to jedne z najważniejszych, jawnie dostępnych informacji gospodarczych w Polsce. Pozwalają na kompleksową weryfikację kontrahenta - mądre zarządzanie ryzykiem biznesowym i dokładną ocenę jego zdolności kredytowej. Szczególnie działy credit risk management oraz controllingu finansowego doskonale znają ich wartość dla organizacji.

Nasze API dla biznesu gwarantuje, że wszystkie złożone w KRS dokumenty finansowe będą dostępne dla Twoich analityków od ręki wprost w wewnętrznym oprogramowaniu. Jako renomowany dostawca danych rejestrowych i członek ZPF (Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), zapewniamy pełne bezpieczeństwo i SLA.

Firmy, które mają obowiązek składać sprawozdanie finansowe

Za pośrednictwem API Sprawozdania finansowe dostarczamy wszystkie dokumenty złożone przez polskie firmy przez portal eKRS. W świetle prawa ten obowiązek mają:

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki partnerskie
 • Spółki jawne
 • Spółki komandytowe
 • Spółka komandytowo-akcyjne
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

API Sprawozdania finansowe od Transparent Data to nowoczesne rozwiązanie dla biznesu, które sprawia, że analiza danych finansowych przebiega szybciej i efektywniej. Analitycy są w stanie ocenić wiarygodność większej ilości klientów. Nie muszą przeszukiwać oryginalnego źródła KRS i czekać na pobranie dokumentów.

Jake dane zwraca API Sprawozdania finansowe Transparent Data?

API Sprawozdania finansowe od Transparent Data zwraca wszystkie znajdujące się w elektronicznym KRS dokumenty finansowe polskich przedsiębiorstw:

 • Oryginalne e-sprawozdania finansowe w formacie JSON dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdanie finansowe XML
 • Ujednolicone podstawowe dane finansowe w formacie JSON
 • Pliki ZIP zawierające cały komplet oryginalnych dokumentów finansowych (sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, uchwała o podziale zysku lub strat itp.) w formacie, w jakim podmiot je złożył - XLSX, DOC, PDF, TXT

Nasza baza danych jest na bieżąco aktualizowana, stąd mieszczą się w niej zarówno ostatnie najbardziej aktualne sprawozdania finansowe za 2022 rok, 2021 jak i wcześniejsze.

Dzięki API Sprawozdania finansowe będziesz mógł wygodnie przeanalizować m.in. takie informacje, jak bilans firmy czy rachunek zysków i strat. Wśród najważniejszych sekcji tego typu dokumentów warto wymienić:

 • Aktywa i pasywa
 • Przychody netto ze sprzedaży
 • Koszty działalności
 • Aktualne zyski firmy z ostatniego okresu rozliczeniowego
 • Kwotę zobowiązania długoterminowego i krótkoterminowego
 • Sumę otrzymanych na firmę dotacji
 • Zmiany w kapitale

Co daje API Sprawozdania finansowe z KRS? Korzyści dla Twojej organizacji

Oferowane przez nasz data software house API Sprawozdania finansowe to wiarygodne źródło danych z bazy eKRS, które pozwala uzyskać pełniejszy wgląd w zdolność kredytową polskich przedsiębiorstw. Poprzez szybki dostęp 24/7 skraca czas potrzebny na poszukiwanie informacji, pozwalając analitykom finansowym i kredytowym szybciej podejmować kluczowe decyzje oraz tworzyć lepsze, bardziej złożone algorytmy oceny ryzyka. Wszystko to bez opuszczania organizacyjnych aplikacji i oprogramowania, w pełni zgodnie z compliance i polityką ochrony danych.

Wygodne formaty danych JSON sprawiają, że analiza sprawozdań finansowych zajmuje mniej czasu, przez co organizacja optymalizuje złożone procesy i może w krótszym czasie obsłużyć większą ilość wnioskodawców.

Co ważne, API Sprawozdania finansowe od Transparent Data to również zapewnienie ciągłości działania nawet, gdy w oryginalnym KRS dokumenty finansowe nie chcą się w danym momencie załadować. Jak każdy publiczny rejestr handlowy, również wyszukiwarka sprawozdań eKRS nie jest bowiem odporna na błędy w działaniu i czasowe braki dostępu.

Szybsza analiza sprawozdań finansowych i lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym

Dzięki naszemu eksperctwu w RegTech i data software automatyzacja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym może pójść jeszcze o krok dalej. Poza samym API Sprawozdania finansowe możemy zrobić dla Twojej organizacji znacznie więcej:

 • Specyficznie obrobić dane finansowe, tworząc customizowane raporty o firmach
 • Zintegrować je z innymi źródłami danych (wewnętrznymi lub podmiotów trzecich, np. BIGów)
 • Połączyć dane we wskazany sposób
 • Dobudować nieograniczoną ilość API input/output, w dowolnym miejscu procesu
 • Zbudować software czy program oceny ryzyka wykorzystujące dane ze sprawozdań finansowych XML

Wypróbuj API Sprawozdania finansowe od dostawcy danych gospodarczych Transparent Data

Przeglądarka dokumentów finansowych eKRS prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma API. Oznacza to, że nie istnieje darmowy sposób do szybkiego pobierania dużych ilości sprawozdań. Jeśli ręcznie chcesz pobrać sprawozdania finansowe, to musisz przeklikać się przez kilka ekranów, co oczywiście trwa. eKRS nie ma SLA, nie ma przewidywalności, często nie działa. Nasze API dla biznesu to z kolei stabilne i szybkie źródło informacji o kondycji finansowej firm działających w Polsce.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty na API Sprawozdania finansowe dla biznesu