Sprawozdania finansowe w Data Integrator

Aktualne z eKRS dokumenty finansowe

Moduł Sprawozdania finansowe w Data Integrator pozwala w każdej chwili pobrać aktualne ujednolicone dane finansowe oraz oryginalnie dokumenty finansowe KRS, które zostały złożone przez polskie firmy. To profesjonalne narzędzie dla działów księgowych, zakupów, compliance KYC KYB zapewnia ciągłość pracy nawet, gdy rejestr eKRS jest chwilowo niedostępny.

KRS Sprawozdania finansowe firm - zawsze dostępne, zawsze aktualne

Sprawozdania finansowe to wiarygodne źródła danych o kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw. Zaglądają do nich nie tylko duże organizacje, ale też mniejsze firmy, które chcą ocenić ryzyko współpracy z nowymi kontrahentami.

Czasami w KRS sprawozdania finansowe firm nie są dostępne z uwagi na limity wyszukiwań, które nakładane są na użytkowników oficjalnej rządowej wyszukiwarki dokumentów finansowych polskich firm. W rezultacie pobieranie i weryfikacja pozyskanego z KRS sprawozdania finansowego jednej firmy może zająć dużo czasu, ponieważ trzeba zachować odstępy między wyszukaniami. Dla działów compliance KYC KYB, księgowych czy analitycznych, które muszą weryfikować w ten sposób dziennie setki firm, jest to sporym problemem.

Składane w eKRS sprawozdania finansowe firm dostępne do pobrania zawsze wtedy, kiedy są potrzebne, to w świecie biznesu konieczność. Problem braku szybkiego dostępu do sprawozdań finansowych rozwiązuje moduł Sprawozdania finansowe firm w nowoczesnym narzędziu Data Integrator.

Moduł Sprawozdania finansowe w szczegółach - poznaj dokumenty finansowe z eKRS

W module Sprawozdania finansowe możesz pobrać bez limitu sprawozdania finansowe złożone przez wszystkie objęte tym obowiązkiem podmioty gospodarcze w Polsce. W Data Integrator sprawdzisz dane finansowe aktualne i sprzed kilku lat i ułatwisz sobie zarządzanie ryzykiem w firmie. Są one zgodne z aktualnym stanem rządowego rejestru eKRS. Znajdziesz tam zarówno sprawozdania finansowe XML za rok 2022, jak i starsze dane finansowe składane we wcześniejszych formatach.

Jakie sprawozdania finansowe firm można pobrać przez Data Integrator?

W Data Integrator pobierzesz sprawozdania finansowe za dowolny rok. Masz do wyboru trzy rodzaje dokumentów:

  • Oryginalne, pochodzące z KRS dokumenty finansowe składane wraz ze sprawozdaniem (dokumenty w formacie PDF, DOC i TXT)
  • Oryginalne sprawozdanie finansowe (w pliku EXCEL)
  • Ujednolicone dane finansowe (w pliku EXCEL)

Na platformie danych Data Integrator masz dostęp do danych finansowych polskich firm, w tym do wszystkich dostępnych oryginalnych dokumentów finansowych z KRS. Możesz je pobrać w postaci archiwum zip ze sprawozdaniami finansowymi w formatach XLSX, DOC, PDF, TXT wraz z wszelkimi dodatkowymi dokumentami w formacie, w jakim podmiot je złożył do KRS. Przykładowe dodatkowe pochodzące z KRS dokumenty finansowe, to opinia biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej czy sprawozdania z działalności jednostki dominującej.

Ujednolicone sprawozdania finansowe firm - ułatwienie dla działów compliance KYC KYB

Moduł Sprawozdania finansowe w Data Integrator odpowiada na potrzeby działów compliance KYC KYB, których pracownicy muszą poświęcać sporo czasu na ręczne przeszukiwanie bazy eKRS w poszukiwaniu sprawozdań finansowych, a następnie formatowanie ich do postaci, ułatwiających szybkie porównywanie i analizę danych.

Dzięki Data Integrator pobierzesz bowiem ujednolicone skonsolidowane sprawozdania finansowe, w których dane gospodarcze otrzymasz w czytelnej tabeli w Excelu. Dzięki temu analiza danych finansowych będzie szybsza i łatwiejsza.

Dostęp do modułu Sprawozdania finansowe w Data Integrator skraca czas potrzebny na weryfikację danych finansowych, który może zostać zniwelowany do jednego kliknięcia. Platforma danych Data Integrator pozwala na określenie rodzaju wyszukiwanego dokumentu (oryginalne sprawozdanie, ujednolicone sprawozdanie czy dokumenty dodatkowe złożone wraz ze sprawozdaniem finansowym) i pobranie tylko tych dokumentów, które są rzeczywiście potrzebne bez zbędnej zwłoki.

KRS Sprawozdania finansowe - niezależny i stały dostęp do dokumentów finansowych

Wszystkie prywatne polskie firmy oraz podmioty gospodarcze, które prowadzą pełną księgowość, muszą złożyć elektronicznie do KRS sprawozdania finansowe po zakończeniu roku obrotowego. Nie oznacza to jednak, że sprawozdania finansowe zawsze są dostępne w formacie, który pozwala na ich szybkie odczytanie czy sprawną analizę danych finansowych.

Nasza firma technologiczna Transparent Data agreguje wszystkie dostępne w eKRS sprawozdania finansowe i udostępnia je do pobrania w module Sprawozdania finansowe na platformie danych dla biznesu Data Integrator. Dokumenty finansowe pobierzesz w formacie XML, PDF lub w pliku EXCEL w zależności od swoich aktualnych potrzeb.

Wypróbuj moduł Sprawozdania finansowe w Data Integrator

Ujednolicone dane gospodarcze, oryginalne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty, które przedsiębiorstwo złożyło wraz ze sprawozdaniem finansowym do eKRS - to wszystko jest na wyciągnięcie ręki na naszej platformie danych. Zapewniamy całodobowy dostęp do dokumentów finansowych polskich firm. Sprawdź firmę w Data Integrator - zapytaj o platformę i dostęp testowy do danych finansowych agregowanych z eKRS.