Weryfikacja firmy w Data Integrator

Moduł dla compliance KYC KYB

Ten moduł narzędzia dla biznesu Data Integrator sprawia, że kompleksowa weryfikacja firmy po NIP w różnych źródłach rejestrowych staje się szybsza i prostsza. Raporty handlowe, odpis KRS czy wyciąg z CEIDG to tylko niektóre z dokumentów, jakie możesz pobrać, aby zadbać o właściwe wykonanie swoich procedur compliance KYC KYB.

Sprawdź firmę lub setki firm jednym kliknięciem przez moduł Weryfikacja firmy

Jeżeli odpowiadasz w swojej firmie za zarządzanie ryzykiem, to doskonale wiesz, ile czasu zajmuje ocena ryzyka biznesowego w Polsce. Informacja gospodarcza jest mocno rozproszona po różnych rejestrach handlowych, takich jak KRS, CEIDG, REGON czy Biała Lista. Każdego dnia działy compliance KYC KYB niepotrzebnie trwonią swoje zasoby ludzkie, czasowe i finansowe na manualne zbieranie koniecznej dokumentacji, takiej jak odpisy KRS, wyciągi CEIDG czy raporty handlowe. Przekłada się to na wolniejsze procesy decyzyjne i niższy poziom bezpieczeństwa organizacji. Moduł Weryfikacja firmy staje naprzeciw tym wyzwaniom, optymalizując pracę całych zespołów.

Platforma danych Data Integrator to nowoczesne narzędzie RegTech, które agreguje dane rejestrowe z najważniejszych polskich rejestrów. Co istotne, weryfikacja firmy po NIP odbywa się w nim na dwa sposoby - pojedynczo oraz masowo, poprzez załadowanie dowolnej liczby numerów NIP do automatycznego wygenerowania aktualnych odpisów i raportów.

Weryfikacja firmy przez raporty handlowe, odpisy KRS i wyciągi CEIDG

Informacja gospodarcza, której może potrzebować Twój dział compliance KYC KYB zapewne będzie się różnić w zależności od przyjętych wewnętrznie procedur. Czasem wystarczy weryfikacja firmy po NIP przez aktualny odpis KRS czy wyciąg z CEIDG, niejednokrotnie może się jednak okazać, że niezbędny będzie kompleksowy raport handlowy, albo krótszy raport o firmie, odpowiadający na najważniejsze pytania analityka danych, czyli przychody firmy z ostatnich lat czy wiek członków zarządu.

Nasz data software house Transparent Data to sprawdzony dostawca danych gospodarczych, z którego usług korzystają największe organizacje finansowe, pożyczkowe i leasingowe w Polsce. Oferowane przez nas raporty gospodarcze zostały opracowane tak, aby analiza danych i podejmowanie kluczowych decyzji były szybsze i obarczone niższym ryzykiem.

Dokumenty dla compliance KYC KYB, jakie można pobrać przez moduł Weryfikacja firmy w Data Integrator to:

  • Raport handlowy
  • Raport Oceny Ryzyka
  • Raport Biała lista
  • Pełny odpis KRS
  • Skrócony odpis KRS
  • Wyciąg z CEIDG

Weryfikacja firmy w takich źródłach, jak wywiadownia gospodarcza lub biuro informacji gospodarczej

Chcesz, aby w zakładce Weryfikacja firmy w Data Integrator pojawiły się również raporty gospodarcze z BIG lub wywiadowni gospodarczych, z których usług już korzystasz? Nic prostszego. Integracja danych z innym dostawcą danych dla biznesu, z którym posiadasz oddzielną umowę, także jest możliwa. Jako firma technologiczna z wąskiego sektora RegTech posiadamy ugruntowane partnerstwa z większością renomowanych dostawców informacji gospodarczej i biznesowej w Polsce.

Platforma danych Data Integrator powstała bowiem w odpowiedzi na realne potrzeby działów compliance KYC KYB. Doskonale wiemy, że weryfikacja firmy w dużych organizacjach bazuje na różnorodnych źródłach danych, a otwarte dane z publicznych rejestrów czasem nie wystarczają. Jeżeli Twoja wywiadownia gospodarcza lub biuro informacji gospodarczej posiada wystawione API dla biznesu do swoich rozwiązań, możemy sprawić, że w jednym interfejsie Data Integrator zamówisz raporty handlowe nie tylko Transparent Data, ale i pozostałych swoich partnerów.

Szybsza, bardziej efektywna weryfikacja firmy po NIP dzięki RegTech

Dane rejestrowe rozproszone w kilku osobnych źródłach informacji gospodarczej negatywnie wpływają na rozwój firmy, znacznie spowalniając wstępny wywiad gospodarczy oraz ocenę ryzyka współpracy. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii moduł Weryfikacja firmy eliminuje te bariery. Informacja gospodarcza z KRS, CEIDG, REGON, Białej Listy i raporty handlowe są pobierane za jego sprawą w sposób automatyczny i efektywny. Tym samym działy compliance KYC KYB nie muszą już manualnie poszukiwać potrzebnej w procesach dokumentacji. Ich czas, zamiast być trwonionym na wykonywanie niepotrzebnych zadań, może zostać poświęconym na właściwą analizę danych, podejmowanie decyzji i obsługę klienta.

Automatyzacja procesów biznesowych związanych z zarządzaniem ryzykiem to inwestycja, która szybko się zwraca. W Data Integrator weryfikacja firmy po NIP może odbywać się masowo - wystarczy jeden pracownik, który załaduje plik z tysiącami numerów rejestrowych podmiotów gospodarczych do sprawdzenia, a nasze narzędzie RegTech wygeneruje potrzebne dokumenty w oparciu o rejestry handlowe i wiarygodne bazy danych.

Wypróbuj moduł Weryfikacja firmy w Data Integrator

Chcesz sprawdzić, jak działa platforma danych Data Integrator i w jaki sposób możesz ją wykorzystać do automatyzacji procesów biznesowych w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami i zapytaj o dostęp testowy do platformy. Przekonaj się, jak działa moduł, dzięki któremu weryfikacja firmy po NIP będzie szybsza, a wygenerowanie oraz pobieranie raportów handlowych czy aktualnych odpisów z CEIDG i KRS dla wielu podmiotów odbędzie się za sprawą jednego kliknięcia.