API Monitoring firm w KRS, CEIDG i MSiG

Automatyczne śledzenie zmian w rejestrach

To API dla biznesu sprawia, że bez wysiłku i manualnej pracy swoich pracowników automatycznie dowiesz się, że Twój kontrahent właśnie wprowadził zmiany w rejestrze swojej firmy. Dzięki codziennym alertom Twoja organizacja od razu będzie mogła podjąć odpowiednie kroki w celu zmiany w umowie. Zautomatyzuj proces monitorowania firm w KRS i CEIDG.

Pozwól, aby automatyczny monitoring firm odciążył Twój dział oceny ryzyka

Ani rejestr KRS, ani rejestr CEIDG nie udostępniają opcji automatycznego monitorowania firm. Żeby namierzyć zmianę statusu biznesowego, adresu czy zmiany właścicieli należy pobrać aktualny odpis i porównać go z poprzednim. Z kolei MSiG, który z założenia miał być dziennikiem zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest wydawany w formacie PDF - wymusza to przeczytanie kilkudziesięciu stron. Oznacza to, że firmy, które chcą monitorować portfel swoich aktualnych Klientów, muszą to robić aktywnie ręcznie, sprawdzając NIP po NIP’ie. Automatyczny monitoring firm w KRS, CEIDG i MSiG pozwala z kolei dbać o bezpieczeństwo portfela bez aktywnego wysiłku ze strony pracowników.

Zaoszczędź czas swoich pracowników działu oceny ryzyka. Sprawdzanie zmian danych rejestrowych kontrahentów B2B może wykonywać za nich API Monitoring firm przygotowane przez Transparent Data. Algorytm zrobi to dokładnie, eliminując ryzyko ludzkich przeoczeń i uwalniając zasoby organizacji.

Szczegóły API Monitoring firm w KRS i CEIDG

API Monitoring firm Transparent Data wysyła powiadomienia o nowej zmianie w danych rejestrowych śledzonej przez Ciebie firmy na wskazany adres email. Rejestry, które są monitorowane to Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Alert z monitoringu ma postać przejrzystej tabeli, w której widnieją:

  • Nazwa firmy i jej numer NIP/KRS
  • Data odnotowania zmiany w rejestrze (dzień, miesiąc, rok oraz godzina)
  • Treść oryginalnego, zmienionego fragmentu (np. treść wpisu o upadłości firmy, wysokość zmienionego kapitału zakładowego, nowy adres firmy, dane nowego członka zarządu)

Rodzaje monitoringów KRS i CEIDG, które umożliwia API

W pakiet API Monitoring firm wchodzą 4 funkcjonalne sposoby monitorowania zmian w portfelu klientów:

  • Monitoring zarządu (zmiany w KRS)
  • Monitoring kapitał zakładowy (zmiany w KRS)
  • Monitoring statusu firmy (zmiany w CEIDG / KRS)
  • Monitoring adresu (zmiany w CEIDG / KRS)

Jak działa monitoring KRS i monitoring CEIDG?

Użytkownik może stworzyć dowolną liczbę różnych monitoringów - odpowiednio nazwać poszczególne monitoringi firm i przypisać do każdego konkretne adresy email pracowników, na które mają spływać powiadomienia o zmianach rejestrowych.

Stworzenie nowego monitoringu polega na dodaniu numerów NIP/KRS, które mają być sprawdzane (może to być np. lista 700 firm) oraz wybraniu czy alerty mają spływać na wskazaną skrzynkę pocztową raz dziennie (zbiorczo) czy po każdej odnotowanej zmianie w rejestrze.

Co da Twojej organizacji automatyczny monitoring zmiany w CEIDG i KRS?

Kluczowe korzyści, które wnosi w organizację automatyzacja procesu monitorowania firm w rejestrach to:

  • Likwidacja ryzyka ludzkich pomyłek – ryzyka, że pracownik nie zauważył jakiejś zmiany w CEIDG, KRS, a klient “zapomniał” zawiadomić
  • Uwolnienie zasobów – pracownicy działy ryzyka mogą zająć się zadaniami, które rzeczywiście wymagają ich inteligencji: analizą informacji i podejmowaniem decyzji
  • Monitoring KRS i CEIDG może wesprzeć proces wczesnego ostrzegania i przyspieszyć reakcję Twojej organizacji na kłopoty klientów

Wypróbuj API Monitoring firm w KRS, CEIDG i MSiG od Transparent Data

Wczesne wykrywanie wszelkich zmian w rejestrach handlowych, informacje o ogłoszeniu upadłości firmy, likwidacji oraz restrukturyzacji - to zaledwie część informacji o polskich firmach, które uzyskasz w sposób automatyczny jako użytkownik API Monitoring firm od Transparent Data. Automatycznie wykrywaj zmiany w CEIDG, KRS i MSiG swoich kontrahentów B2B, zwiększając bezpieczeństwo portfela.

Zautomatyzuj proces monitorowania firm w rejestrach KRS i CEIDG