API KRS

Krajowy Rejestr Sądowy po API dla biznesu

Twoja firma potrzebuje niezawodnie działającego API KRS, bez żadnych limitów i przerw technicznych? Każdy aktualny odpis KRS i wszystkie informacje gospodarcze, które udostępnia Krajowy Rejestr Sądowy mogą zostać dostarczone Twojej organizacji wprost do wewnętrznego systemu. Dowiedz się jak działa automatyczne pobieranie danych z KRS w usłudze technologicznego dostawcy danych, Transparent Data.

API KRS - informacje gospodarcze z eKRS w czasie rzeczywistym w Twoim systemie CRM/ERP

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie rejestr KRS lub eKRS) to oficjalny polski rejestr handlowy, w którym gromadzone są informacje gospodarcze o wszystkich podmiotach działających w Polsce, które nie są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Podstawowym dokumentem, który udostępnia Krajowy Rejestr Sądowy jest skrócony oraz pełny odpis KRS. Wystawione przez nasz data software house KRS API dla biznesu daje do niego natychmiastowy dostęp, pozwalając wyszukiwać firmy po numerze NIP, KRS lub REGON.

Co istotne, nasze API KRS zwraca też informacje o osobach, których oficjalne rządowe API Ministerstwa Sprawiedliwości nie udostępnia.

Informacje o jakich firmach znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym?

W API KRS od Transparent Data znajdziesz dokładnie te same co w eKRS dane rejestrowe - zawsze aktualne, ponieważ bazę na bieżąco aktualizujemy w oparciu o oryginalne źródło. Są to informacje dotyczące takich form prawnych polskich firm, jak m.in.:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna

Automatyczne pobieranie danych z KRS poprzez API dla biznesu oferowane przez naszą firmę likwiduje problem nieciągłości operacyjnej, przyspiesza procesy weryfikacji firm i redukuje ryzyko biznesowe. Co istotne, zapewniamy profesjonalną pomoc IT we wdrożeniu usługi oraz szybki support techniczny poprzez cały okres trwania umowy.

Jakie dane gospodarcze zwraca API KRS Transparent Data?

Dzięki usłudze API KRS otrzymasz dane gospodarcze o polskich firmach wprost do swojego wewnętrznego systemu.

Pośród zwracanych po API danych z Krajowego Rejestru Sądowego znajdziesz:

 • Pełny odpis KRS w formacie PDF
 • Skrócony odpis KRS w PDF
 • Wszystkie informacje rejestrowe o podmiocie ze skróconego odpisu KRS w formacie JSON
 • Powiązania firmy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami z KRS w formacie JSON
 • Powiązania osoby fizycznej z firmami i osobami z KRS w formacie JSON

Dzięki biznesowemu API KRS podłączonemu bezpośrednio do Twojego systemu CRM/ERP zweryfikujesz m.in. takie informacje gospodarcze B2B, jak:

 • Numer KRS, numer REGON, numer NIP
 • Kody PKD
 • Nazwę podmiotu
 • Adres przedsiębiorstwa
 • Formę prawną, wielkość kapitału i datę rejestracji firmy w KRS
 • Aktualny status firmy zgodny z eKRS
 • Sposób reprezentacji spółki, udziałowców i zarząd

Na obecny moment w Krajowy Rejestr Sądowy wpisanych jest ponad kilkaset tysięcy aktywnie działających spółek i innego rodzaju podmiotów gospodarczych typu stowarzyszenia i fundacje. Do tego dochodzą jeszcze historyczne dane rejestrowe o firmach, które już zakończyły działalność oraz dane o ponad 2,2 mln zaangażowanych w biznes osób.

Co daje automatyczne pobieranie danych z KRS przez API KRS? Korzyści dla Twojej organizacji

Dzięki API KRS Transparent Data sprawdzanie KRS, pobieranie odpisów i weryfikacja firm przebiega bez konieczności opuszczania wewnętrznego systemu organizacji i żmudnego przeszukiwania bazy. Pracownik wpisuje tylko numer NIP w swoim CRM czy ERP, a pozostałe informacje gospodarcze o firmie z Krajowego Rejestru Sądowego są automatycznie uzupełniane. W ten sposób pracownik nie musi przeklejać czy przepisywać danych z rządowej wyszukiwarki. Nasze API KRS przyspiesza weryfikację kontrahentów B2B oraz ocenę ryzyka biznesowego. Uwalnia też ludzkie zasoby i redukuje manulne błędy związane z przepisywaniem danych.

Jako zwinna firma technologiczna a nie tylko “po prostu” dostawca danych gospodarczych, zapewniamy też dodatkowo usługi software takie, jak integracja danych z API KRS z innymi danymi w wewnętrznym systemie klienta czy obróbka danych do specjalistycznych raportów compliance KYC KYB. Możemy również pomóc zaimplementować dane w formularz rejestracyjny Klientów B2B tak aby przyspierzyć onboarding i decyzje kredytowe, leasingowe czy ubezpieczeniowe. Wspieramy też firmy naszą ekspercką wiedzą w postaci doradztwa w automatyzacji procesów biznesowych związanych z danymi.

API KRS - doskonałe narzędzie dla działów compliance KYC i KYB

Usługa dla biznesu, jaką jest API KRS, to rozwiązanie, z którego korzystają przede wszystkim działy compliance KYC KYB, działy księgowe, analityczne, zakupów oraz wszelkie inne, w których pojawia się potrzeba szybkiej weryfikacji informacji gospodarczych polskich firm. Automatyzacja procesów biznesowych dzięki eliminacji ręcznego zaglądania w Krajowy Rejestr Sądowy pozwala na łatwiejsze zarządzanie danymi i dbałość o ich wysoką jakość, minimalizuje ryzyko biznesowe i usprawnia wielowymiarową ocenę kontrahentów.

Automatyzacja procesów biznesowych w działach compliance KYC KYB poprzez wdrożenie API KRS z informacją gospodarczą rozwiązuje problem niewystarczającej ilości zasobów ludzkich i czasowych. Pozwala na bezpieczne zbieranie wiarygodnych i aktualnych danych gospodarczych, które są niezbędne do podejmowania biznesowych decyzji czy tworzenia dokumentacji oceny ryzyka bez przekraczania deadline’ów.

Wypróbuj automatyczne pobieranie danych z KRS przez API KRS dla biznesu

API KRS Transparent Data natychmiastowo przesyła informacje gospodarcze wprost z eKRS do Twojego wewnętrznego systemu w każdej chwili. Eliminuje problem limitów i Captcha oraz czasowych przestojów w funkcjonowaniu oryginalnego rejestru. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Wartość, którą może wnieść API KRS do Twojej organizacji możesz łatwo przetestować