Zasady Dobrych Praktyk ZPF

Przynależność do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zobowiązuje. Oto informacje o Zasadach Dobrych Praktyk ZPF, które stosuje Transparent Data.

Do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej KPF) dołączyliśmy w marcu 2018 roku, co otworzyło przed Transparent Data nie tylko szansę wymiany wiedzy i doświadczeń z najbardziej renomowanymi na rynku finansowym firmami oraz partycypowanie w procesach legislacyjnych poprzez możliwość opiniowania i konsultowania wprowadzanych zmian, ale i dążenie do utrzymania najwyższych standardów etycznych.

Logo ZPF

Misja i wartości ZPF

Głównym celem, powstałego w 1999 roku, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego na rynku finansowym. Organizacja profesjonalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorstw, szeroko pojęta edukacja, promowanie zasad dobrych praktyk oraz reprezentacja interesów sektora finansowego wobec ustawodawców w Polsce i UE – oto podstawowe aktywności ZPF realizowane w ramach przyjętej strategii wzmacniania harmonijnego rozwoju biznesu.

Każdy z członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zobowiązany jest do przestrzegania tzw. Zasad Dobrych Praktyk ZPF – dokumentu stanowiącego zbiór etycznych zasad postępowania biznesowego.

Uczciwa konkurencja, godność i zaufanie, staranność, kompetencje i rzetelna obsługa klientów, ochrona informacji o Klientach oraz zapobieganie konfliktom interesów – to tylko niektóre z Zasad Dobrych Praktyk ZPF stosowane na co dzień przez naszą firmę.

Poznaj zasady dobrych praktyk ZPF
ZPF certificate

Zgodność spisanych norm z rzeczywistym postępowaniem członków ZPF, weryfikowana jest przez niezależną Komisję Etyki na podstawie etycznego audytu. To na tej podstawie zapada decyzja o przyznaniu i utrzymaniu Certyfikatu Audytu Etycznego, potwierdzającego stosowanie w pełni zgodnych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF praktyk.

Informujemy również, że będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz Klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki, wypełniając następujący wniosek.