Źródła danych gospodarczych z Polski i AML

Poniżej znajdziesz listę źródeł informacji o firmach, z których pozyskujemy dane do naszych rozwiązań AML KYC KYB Compliance wraz z ich szczegółowym opisem. Są to zarówno państwowe rejestry handlowe firm, jak i dodatkowe źródła danych AML, takie jak międzynarodowe listy sankcyjne i bazy PEP. Jako dostawca danych biznesowych zrzeszony w renomowanym stworzyszeniu FEBIS, zapewniamy, że każdy wykorzystywany przez nas rejestr jest w pełni wiarygodny i legalny.

Źródła danych rejestrowych

Informacja gospodarcza z Polski

 • KRS

  Krajowy Rejestr Sądowy KRS to baza firm Ministerstwa Sprawiedliwości, w której zarejestrowane są wszystkie polskie firmy poza jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi i spółkami cywilnymi. W rejestrze firm KRS znajdziemy podstawowe dane rejestrowe, finansowe, zaległości spółek akcyjnych, sp. z o.o. oraz komandytowych, oddziałów zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń.

 • CEIDG

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to ogólnopolska baza przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. W rejestrze firm CEIDG znajdują się zatem tylko i wyłącznie wpisy osób fizycznych, prowadzących biznes w Polsce. Dane o wszystkich pozostałych firmach przechowuje KRS.

 • REGON

  Prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny GUS baza REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, w którym każdej nowo zarejestrowanej firmie w Polsce przydzielany jest numer porządkowy oraz PKD (kod klasyfikacji działalności gospodarczej, na podstawie którego rozpoznajemy branżę, w której działa dana firma). Źródło udostępnia także listy oddziałów danej firmy.

 • MSiG

  Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG to oficjalna witryna prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewnia dostęp do listy upadłości podmiotów i upadłości konsumenckich – ich danych, informacji o sądzie i sygnaturach postępowania, długości okresu do działania oraz pełnej treści ogłoszenia.

 • Biała Lista

  Zwany potocznie Białą Listą elektroniczny Wykaz Podatników VAT Ministerstwa Finansów to ogólnopolska baza wszystkich podmiotów zarejestrowanych i niezarejestrowanych w VAT. Zawiera m.in. takie istotne dla księgowości dane jak status VAT podatnika oraz numery firmowych rachunków bankowych.

 • CRBR

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych CRBR to prowadzony przez Ministerstwo Finansów ogólnopolski system, w którym rejestrowani są beneficjenci rzeczywiści, czyli osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami. Jest główno źródło danych AML o beneficjentach z Polski.

 • BZP

  Urząd Zamówień Publicznych UZP prowadzi Portal Centralny Biuletyn Zamówień Publicznych BZP, w którym przechowywane są wszystkie wyniki ogłoszonych w Polsce przetargów – dane wygrywającego, zamawiającego, kwoty i daty.

 • URE

  Rejestry i wykazy Urzędu Regulacji Energetyki URE gromadzą informacje o wszystkich przedsiębiorstwach energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych oraz w zakresie innym niż paliwa ciekłe.

 • UOKiK

  Z rejestrów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK pobieramy informacje o tym, czy dany podmiot gospodarczy stanowi przedmiot decyzji UOKiK oraz czy zapadł wyrok w jego sprawie.

 • KNF

  Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego KNF informuje o podejrzeniu popełnienia przez daną firmę przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe.

Inne źródła informacji o firmach, z których pobieramy dane

Informacje o długach firm i wierzytelnościach oraz weryfikacja wiarygodności biznesowej

 • Giełda-Długów.net

  Platforma internetowa Giełda-długów.net stanowi jedną z najpopularniejszych i największych ogólnopolskich baz wierzytelności. Jej zaletą jest zarówno aktualność danych dłużników, jak i sam wolumen (kilkadziesiąt tysięcy wierzytelności o łącznej wartości setek milionów złotych).

 • Dlugi.info

  Internetowa giełda długów dlugi.info to jeden z największych serwisów umożliwiających handel wierzytelnościami w Polsce. Rozmaici przedsiębiorcy wystawiają za jej pośrednictwem niezapłacone faktury, niespłacone pożyczki i zasądzone długi – dane, które zamieszczamy w raportach oceny ryzyka współpracy.

 • Kaczmarski Inkasso

  Giełda wierzytelności Kaczmarski Inkasso to giełda prowadzona przez istniejącą od 30 lat spółkę kompleksowego zarządzania windykacją. Firma jest partnerem biura informacji gospodarczej BIG KRD SA. Wartość spraw zgłoszonych przez polskie firmy na tej giełdzie długów wynosi ponad 400 mln złotych.

 • Biura Informacji Gospodarczej

  Biura Informacji Gospodarczej (tzw. BIG) to jedyne ustawowo określone w Polsce instytucje gromadzące i udostępniające informacje o nierzetelnych dłużnikach. Robią to odpłatnie. Jeśli posiadasz z nimi umowę lub planujesz takową, możemy zintegrować dla Ciebie ich dane z naszymi lub Twoimi.

 • Strony internetowe firm

  Oficjalne strony internetowe firm stanowią potwierdzenie zgłoszonych w rejestrach informacji o podmiocie oraz służą jako dodatkowe źródło danych teleadresowych.

Źródła informacji AML - Listy sankcyjne

Kilkadziesiąt najważniejszych list sankcyjnych na świecie

 • Sankcje UE

  W tym przypadku korzystamy z 3 źródeł AML: 1) "Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)" – skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE; 2) "Financial Sanctions Files (FSF) of the European Union (FSF list)" – lista sankcji finansowych, publikowana przez serwis European External Action Service (EEAS); 3) "Sanctions Map" – strona internetowa mapy sankcji UE zawiera w większości te same dane, co skonsolidowany wykaz UE.

 • Sankcje ONZ

  "Consolidated United Nations Security Council Sanctions List" to lista sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) prowadzona przez jej Radę Bezpieczeństwa. Jest uznawana za jedną z najważniejszych na świecie.

 • Sankcje Belgii

  "Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions" to baza danych prowadzona przez Federalną Służbę Publiczną Belgii oraz "Financial Sanctions" – to lista finansowych sankcji Belgii prowadzona przez The Federale Overheidsdienst Financien (FOD).

 • Sankcje UK

  "HM Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets" to na bieżąco aktualizowa, scyfryzowana lista sankcji Wielkiej Brytanii, prowadzona przez jej rząd. "Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing" – lista sankcyjna rządu UK, znajdują się na niej podmioty powiązane z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu. "Insolvency Disqualified Directors" – listę prowadzi Służba ds. Niewypłacalności, podlegająca Departamentowi Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS). "OFSI Consolidated List of Targets" – ta lista może obejmować ograniczenia wojskowe, handlowe i podróżnicze.

 • Sankcje USA - listy OFAC

  "SDN List Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (U.S. Treasury)"- lista osób, grup i podmiotów, takich jak terroryści i handlarze narkotyków. "US OFAC Consolidated (non-SDN) List" – ta lista sankcyjna jest uzupełnieniem do SDN List. "Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)" lista zagranicznych osób i podmiotów, które naruszyły sankcje wobec Syrii lub Iranu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13608. Ponadto listy sankcyjne OFAC: "Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List", "Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List" oraz "Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List".

 • Sankcje USA

  "The Denied Persons List" to lista osób i firm, którym Amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) odmówiło przywilejów eksportowych. "The Consolidated Screening List (CSL)" to lista stron, dla których rząd USA utrzymuje ograniczenia niektórych eksportów, reeksportów lub transferów towarów. "The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561" (poprzednio OFAC Part 561 List) – lista zagranicznych instytucji finansowych, które podlegają sankcjom USA. "List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)" to lista osób zidentyfikowanych jako zablokowane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 13599 rządu USA.

 • Sankcje Francji

  "French Freezing of Assets" to lista finansowych sankcji Francji. Znajdują się na niej wszystkie osoby, podmioty i statki, które podlegają sankcjom zamrożenia aktywów. Lista jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Naprawy Francji.

 • Sankcje Australii

  "The Consolidated List" to lista sankcyjna Australii, na której znajdują się wszystkie osoby i podmioty, które podlegają ukierunkowanym sankcjom finansowym lub zakazom podróżowania. Prowadzi ją Departament Spraw Zagranicznych i Handlu w Australii.

 • Sankcje Kanady

  "Canadian Listed Terrorist Entities" to lista sankcji Kanady, którą prowadzi Minister Bezpieczeństwa Publicznego. "Canadian Special Economic Measures Act Sanctions" oraz "The Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List", które zawierają sankcje nałożone na mocy Ustawy o specjalnych środkach ekonomicznych (SEMA) i Ustawy o Wymiarze Sprawiedliwości dla Ofiar Skorumpowanych Urzędników Zagranicznych (JVCFOA).

 • Sankcje Argentyny

  "Argentine RePET (Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and their Financing)" jest prowadzona przez Argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 • Sankcje Szwajcarii

  Lista sankcji "Swiss SECO Sanctions/Embargoes" to baza prowadzona przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych, SECO.

 • Sankcje Izraela

  "Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists" to baza danych Ministerstwa Obrony Izraela NBCTF, która wymienia osoby i organizacje podejrzane o działalność terrorystyczną.

 • Sankcje Ukrainy

  "National Security Sanctions" – baza danych prowadzona przez Ukraińską Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Рада національної безпеки і оборони України). "Ukraine SFMS Blacklist" to lista podmiotów objętych finansowymi sankcjami na Ukrainie. Prowadzi ją Państwowa Służba Monitorowania Finansów (Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)). "Ukraine NABC Sanctions Tracker" to lista sugerowanych celów sankcji związanych z Rosją, sporządzona przez ukraińską agencję antykorupcyjną.

 • Sankcje Japonii

  "Japan Economic sanctions and list of eligible people" to sankcje nałożone przez Japonię zgodnie z jej prawem dewizowym i handlu zagranicznego. Listę prowadzi Ministerstwo Finansów Japonii.

 • Sankcje Kirgistanu oraz Kazachstanu

  "Kyrgyz Nation List" jest publikowana przez Państwową Służbę Wywiadu Finansowego (Jednostkę Wywiadu Finansowego – FIU) przy Gabinecie Ministrów Kirgistanu. "Kazakh Terror Financing list" to wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Listę publikuje Agencja Monitorowania Finansowego Kazachstanu.

 • Sankcje Rosji

  "Rosfinmonitoring WMD-related entities" to lista sankcji Rosji publikowana przez federalną agencję Rosfinmonitoring (Росфинмониторинг).

 • Sankcje Singapuru

  "Singapore Targeted Financial Sanctions" – lista jest prowadzona przez centralny bank Singapuru MAS. Znajdują się na niej przede wszystkim osoby i organizacje związane z terroryzmem.

 • Sankcje RPA

  "The South African FIC sanctions list" to oficjalna baza danych RPA prowadzona przez Centrum Wywiadu Finansowego (FIC).

Rejestry handlowe Polski i źródła informacji gospodarczej dla AML KYC KYB Compliance

Powyższa lista źródeł danych wykorzystywanych przez Transparent Data nie jest zamknięta. Choć wymieniamy na niej wszystkie najważniejsze polskie rejestry handlowe i oficjalne rejestry firm, z których korzystamy od lat w naszych API, w każej chwili możesz do nas napisać z zapytaniem o agregację danych z wskazanego przez Ciebie dodatkowego źródła. Jesteśmy ekspertami wyciągania i integracji danych. Jeżeli potrzebujesz API swojego biura informacji gospodarczej lub innego rejestru, nawet zagranicznego, poznaj nasze usługi data software. Szybko wycenimy Twój projekt.

Prawdziwa wartość danych gospodarczych

Pracujemy z danymi nie po to, by je po prostu agregować, ale aby je przetworzyć i pokazać w formie, która wniesie rzeczywistą wartość w świat Klienta. Źródła informacji gospodarczej i rejestry zwracają surowe dane, często nieobrobione. Z kolei nasze raporty handlowe, API z informacją o firmach i platformy typu wywiad gospodarczy zwrócą Ci z konkretną odpowiedź, tak potrzebną dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu biznesowego.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Opisz nam swoje potrzeby