Case Study Data Services

Parsowanie danych z tabel z plików PDF

Nasz Klient, podobnie jak wiele firm pobierających informacje biznesowe z rozmaitych, często "trudnych" źródeł, stanął przed problemem przekształcenia danych tabelarycznych z PDF w sposób, który rzeczywiście będzie efektywny i rzetelny. Jego poprzedni parser danych tabelarycznych nie sprawdzał się dobrze w praktyce, zwracając ilość błędów na poziomie 19,9%.

Transparent Data - Case Study Data Services Parsowanie danych z PDF.pdf