Blog

CEO Transparent Data członkiem Grupy ds. strategicznych kierunków zarządzania danymi

Z przyjemnością informujemy, że CEO Transparent Data Arkadiusz Hajduk dołączył do Grupy roboczej ds. strategicznych kierunków zarządzania danymi. Grupa została powołana w celu realizacji rządowego "Programu otwierania danych na lata 2021-2027" oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk zarządzania danymi.

Kierowniczką całej Grupy jest Anna Gos - dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i Pełnomocnik ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aby działać efektywniej, cała Grupa została podzielona na dwie podgrupy: do spraw otwartości danych i zasobów oraz do spraw zarządzania i wymiany danych.

Zadaniem Podgrupy ds. otwartości danych i zasobów jest przede wszystkim realizacja rządowego "Programu otwierania danych na lata 2021-2027", dyskusja o potrzebach oraz barierach związanych z otwartością danych oraz dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami zarządzania danymi. Obszar tematyczny Podgrupy ds. zarządzania i wymiany danych to regulacje odnoszące się do otwartych danych i ich ponownego wykorzystywania w tym unijne rozporządzenia Data Governance Act i Data Act.

Z racji naszego bogatego doświadczenia w obszarze open data nasz CEO dołączył do Podgrupy ds. otwartości danych i zasobów.

/uploads/grupa_zd_otwartedane_arkadiusz_hajduk_transparent_data.jpg

Dzięki otwartym danym, czyli ogólnodostępnym informacjom sektora publicznego, możliwy jest rozwój nowoczesnych usług i produktów dostępnych na polskim rynku - dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i instytucji finansowych, służby zdrowia czy transportu publicznego. W Polsce dostęp do otwartych danych w porównaniu do innych krajów w Europie jest na dobrym poziomie. Świadczy o tym choćby umieszczenie Polski na 4 miejscu w rankingu Open Data Maturity 2021, o czym pisaliśmy w artykule TUTAJ. Jednakże nadal pozostaje wiele obszarów, które wymagają poprawy oraz procesów, które warto usprawnić, aby uwalnianie danych sektora publicznego w Polsce było zwyczajnie efektywniejsze. Wierzymy, że utworzenie Grupy roboczej ds. strategicznych kierunków zarządzania danymi, która będzie realizowała rządowy "Programie otwierania danych na lata 2021-2027”, może pozytywnie wpłynąć na poziom otwartości danych w Polsce.

Pierwsze spotkanie Grupy odbyło się 13 października 2022. Podczas spotkania zaprezentowano kierunki prac oraz harmonogram działań. W przyszłości konsultacje z ekspertami będą się odbywały co najmniej raz na kwartał. Aby być na bieżąco i śledzić pracę Grupy warto obserwować profil na Facebooku organizatora - Otwarte Dane (Dane.gov.pl), który jest administratorem dobrze znanego portalu Otwarte Dane.

Portal Otwarte Dane powstał z myślą o obywatelach, przedsiębiorcach, organizacjach samorządowych i naukowcach, dla których otwarte dane są niezbędne do rozwoju usług, produktów i rozwiązań, nad którymi pracują. Misją portalu jest otwieranie danych publicznych w Polsce z wielu sektorów. Obecnie na portalu zostało udostępnionych ponad 28 tysięcy danych otwartych z takich źródeł, jak ZUS, GUS, UOKiK, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, urzędy gmin w Polsce oraz setek innych. W planach jest otwieranie danych z kolejnych źródeł i sektorów oraz stałe zwiększanie liczby dostawców danych.