Blog

Jak polskie firmy zakończyły rok? Przegląd danych gospodarczych w Credit Manager Magazine

W marcowym wydaniu Credit Manager Magazine (2023) na str. 42-43 opublikowany został ekspercki artykuł naszego data software house "Jak polskie firmy zakończyły ostatni rok? Przegląd danych gospodarczych".

Ten dedykowany analitykom i managerom ryzyka biznesowego magazyn pod redakcją Polskiego Instytutu Credit Management (PCIM) wydawany jest w formie online - całkowicie bezpłatnie.

Link do marcowego wydania: Przejdź na stronę Credit Manager Magazine

jak_polskie_firmy_zakonczyly_rok_przeglad_danych_gospodarczych_credit_manager_magazine.jpg

W artykule od Transparent Data m.in. takie informacje gospodarcze, jak:

  • aktualna ilość firm w Polsce w 2023,
  • informacje o liczbie zamkniętych w 2022 firm rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
  • liczba nowych firm w Polsce (statystyki z 2022)
  • dane finansowe polskich firm 2022
  • sprawozdania finansowe 2021 w wyszukiwarce KRS
  • przegląd zbiorczych danych finansowych spółek jawnych,  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i komandytowych (liczba złożonych sprawozdań finansowych, suma przychodów firm, koszty działalności operacyjności, należności).

credit_manager_magazine_2023_ryzyko_kredytowe_gazeta_informacje_gospodarcze.jpg